Naziv projekta: 

Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane

Akronim: 

POPEYE

Identifikacioni broj projekta: 

HUSRB/1903/33/0004

Ukupan budžet projekta: 

198,787.55 EUR

Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 

168,969.41 EUR

Početak projekta: 

novembar 2020. godine

Kraj projekta: 

30.06.2022.

Vodeći korisnik:

Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Korisnik 1:

Univerzitet Gál Ferenc

Korisnik 2:

Opština Novi Kneževac

Kontakt informacije:

Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Kontakt osoba: 

dr Pavle Jovanov 

Email:

pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs

Telefoni: 

+381 62520259; +381 214853790

Opis projekta: 

Nedostatak društvenih aktivnosti, nedovoljna fizička aktivnost i loša ishrana mogu prouzrokovati mnoge zdravstvene probleme kod dece poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i usamljenosti što dovodi do socijalne izolacije. Dodatni izazov za adolescente predstavlja nedostatak turističke ponude u ruralnim delovima prekograničnog regiona. S tim u vezi, mladi adolescenti su prepoznati kao ciljna grupa ovog projekta, zajedno sa svojim roditeljima i celokupnom lokalnom zajednicom. Podizanje svesti i znanja dece u ranoj adolescenciji o fizičkom vaspitanju i zdravoj ishrani putem edukativnih seminara biće jedan od glavnih ciljeva projekta. Ovi seminari će biti realizovani kroz zajedničke kooperativne aktivnosti i sinergijsku stručnost učesnika istraživačkog projekta iz obe susedne zemlje. Stečena svest i znanje o fizičkom vaspitanju i zdravoj ishrani koristiće se u organizovanju dečjeg sajma POPEYE kao nova turistička manifestacija koja će doprineti obrazovnoj turističkoj ponudi u ruralnom delu CB regije. Osnivanje sajma POPEYE, kao nove turističke destinacije, može poslužiti kao model multiplikacionog efekta za dečji obrazovni turizam, dok se obrazovni program fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane može primeniti u školski program u celoj Evropi. Projekat je osmišljen da učini uključivanje dece u društveni život udobnijim i pruži mogućnost vršnjacima iz susednih zemalja da sklapaju prijateljstva čime se postavljaju temelji za buduću prekograničnu saradnju. Takođe je stvoren kako bi se osiguralo uključivanje ranjivih grupa i vodilo računa o zaštiti životne sredine.